Phòng công tác Học sinh - Sinh viên

Công tác HSSV

Kết quả thi SVG môn học cơ sở đào tạo Hà Nội năm học 2016 - 2017
Kết quả thi SVG môn học cơ sở đào tạo Hà Nội...

Kết quả thi SVG môn học cơ sở đào tạo Hà Nội năm học 2016 - 2017

Thông báo Lịch thi và Danh sách thi sinh viên giỏi môn học năm học 2016 - 2017
Thông báo Lịch thi và Danh sách thi sinh viên giỏi môn...

Thông báo Lịch thi và Danh sách thi sinh viên giỏi môn học năm học 2016 - 2017

Sổ tay GVCN - CVHT
Sổ tay GVCN - CVHT

Sổ tay GVCN - CVHT

DANH SÁCH GVCN KIÊM CVHT KHÓA 67 (ĐỐI VỚI CÁC LỚP TỪ CƠ SỞ VĨNH PHÚC VỀ HÀ NỘI)
DANH SÁCH GVCN KIÊM CVHT KHÓA 67 (ĐỐI VỚI CÁC LỚP TỪ...

DANH SÁCH GVCN KIÊM CVHT KHÓA 67 (ĐỐI VỚI CÁC LỚP TỪ CƠ SỞ VĨNH PHÚC VỀ HÀ NỘI)

Thông báo về việc tham gia BHYT của sinh viên năm 2017 đợt 3
Thông báo về việc tham gia BHYT của sinh viên năm 2017...

Thông báo về việc tham gia BHYT của sinh viên năm 2017 đợt 3

Thông báo nhập điểm thành phần môn học, điểm rèn luyện của sinh viên và bình xét GVCN -CVHT...
Thông báo nhập điểm thành phần môn học, điểm rèn...

Thông báo nhập điểm thành phần môn học, điểm rèn luyện của sinh viên và bình xét GVCN -CVHT học kỳ I năm học 2016 - 2017

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên
Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Thông báo chi quà tết cho HSSV trong diện chính sách
Thông báo chi quà tết cho HSSV trong diện chính sách

Thông báo chi quà tết cho HSSV trong diện chính sách