Khoa Khoa học cơ bản
 • 20-11-2014

  Các thầy cô trong khoa KHCB tham dự Lễ kỷ niệm này Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014!

 • Bộ môn Toán

  Các thầy cô trong bộ môn Toán

 • Bộ môn Vật lý

  Các thầy cô bộ môn Vật lý tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường.

 • Bộ môn Ngoại ngữ

  Các thầy cô bộ môn Ngoại ngữ tham dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/14!

Giới thiệu

BỘ MÔN VẬT LÝ
BỘ MÔN VẬT LÝ

Bộ môn Vật lý được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 95/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 13/01/2014

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Khoa Khoa học cơ bản được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1456/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011

Thông báo sinh viên

Kế hoạch thi và ôn luyện thi cho đội tuyển sinh viên giỏi Tiếng Anh năm học 2016 - 2017
Kế hoạch thi và ôn luyện thi cho đội tuyển sinh...

Kế hoạch thi và ôn luyện thi cho đội tuyển sinh viên giỏi Tiếng Anh năm học 2016 - 2017

Kế hoạch thi và ôn luyện thi cho đội tuyển sinh viên giỏi Toán năm học 2016 - 2017
Kế hoạch thi và ôn luyện thi cho đội tuyển sinh...

Kế hoạch thi và ôn luyện thi cho đội tuyển sinh viên giỏi Toán năm học 2016 - 2017

Bảng số Xác suất thống kê
Bảng số Xác suất thống kê

Bảng số Xác suất thống kê

Hướng dẫn giải bài toán đơn hình.
Hướng dẫn giải bài toán đơn hình.

Hướng dẫn giải bài toán đơn hình.