Trung tâm CNTT - Thư viện

Tin tức - Sự kiện

Góc bạn đọc

Nguyên tắc bất thành văn mà sinh viên nên nằm lòng khi học tập ở thư viện
Nguyên tắc bất thành văn mà sinh viên nên nằm lòng khi học tập ở thư viện

hay vì phải đến từng kệ sách, tra cứu bằng phương pháp truyền thống dùng tay để dò dùng mắt để nhìn thì chỉ cần một vài cái kích chuột, mọi dữ liệu cần tìm kiếm đã hiện ngay trước mắt.

Liên Kết - Hợp Tác