KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tin tức - Sự kiện

Giải mã những biến động thế giới bằng từ khóa “cách mạng công nghiệp 4.0”
Giải mã những biến động thế giới bằng từ khóa “cách mạng công nghiệp 4.0”

Khái niệm Industry 4.0 hay Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư lần đầu tiên được đề cập trong bản Kế hoạch hành động chiến lược công nghệ cao, được Chính phủ Đức thông qua năm 2012. ...

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG (3-2-1930 / 3-2-2017) - HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC...
KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG (3-2-1930 / 3-2-2017) - HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng, bồi đắp một nền đạo đức mới: Đạo đức cách mạng. Đó là phẩm chất mà mỗi cán bộ và đảng viên phải không ngừng rèn luyện, tu...

THÔNG TIN CHUYÊN MÔN

THÔNG BÁO

Kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc với Khoa Lý luận chính trị
Kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc...

Kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc với Khoa Lý luận chính trị

Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức hàng năm
Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức...

Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức hàng năm

Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở đào tạo Hà Nội
Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở...

Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở đào tạo Hà Nội

Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động năm 2015
Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động...

Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động năm 2015

Đánh giá chất lượng đảng viên
Đánh giá chất lượng đảng viên

Đánh giá chất lượng đảng viên

Thư viện ảnh