KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tin tức - Sự kiện

Kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2017
Kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2017

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh “vì độc...

Đại hội Công đoàn Khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2017– 2022
Đại hội Công đoàn Khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2017– 2022

Đại hội Công đoàn Khoa Lý luận chính trị và phương hướng hoạt động của Công đoàn khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2017– 2022

THÔNG BÁO

Quy chế về tổ chức thi và kiểm tra đánh gia trong kỳ thi kết thúc học phần
Quy chế về tổ chức thi và kiểm tra đánh gia trong...

Quy chế về tổ chức thi và kiểm tra đánh gia trong kỳ thi kết thúc học phần

Kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc với Khoa Lý luận chính trị
Kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc...

Kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc với Khoa Lý luận chính trị

Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức hàng năm
Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức...

Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức hàng năm

Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở đào tạo Hà Nội
Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở...

Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở đào tạo Hà Nội

Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động năm 2015
Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động...

Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động năm 2015

Thư viện ảnh