KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tin tức - Sự kiện

THAM GIA HỘI THAO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG - KHỐI CÁC...
THAM GIA HỘI THAO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG - KHỐI CÁC...

Thực hiện các phong trào của Công đoàn trường và khoa Lý luận chính trị

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM NGÀY QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (NGÀY 22/12/1944 -> 22/11/2016)
HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM NGÀY QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (NGÀY 22/12/1944 -> 22/11/2016)

Sáng 18-12, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức trọng...

THÔNG TIN CHUYÊN MÔN

THÔNG BÁO

Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức hàng năm
Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức...

Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức hàng năm

Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở đào tạo Hà Nội
Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở...

Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở đào tạo Hà Nội

Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động năm 2015
Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động...

Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động năm 2015

Đánh giá chất lượng đảng viên
Đánh giá chất lượng đảng viên

Đánh giá chất lượng đảng viên

Thông báo quyết toán thuế năm 2015 của Phòng TC - KT
Thông báo quyết toán thuế năm 2015 của Phòng TC - KT

Thông báo quyết toán thuế năm 2015 của Phòng TC - KT

Thư viện ảnh