KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tin tức - Sự kiện

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG (3-2-1930 / 3-2-2017) - HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC...
KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG (3-2-1930 / 3-2-2017) - HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng, bồi đắp một nền đạo đức mới: Đạo đức cách mạng. Đó là phẩm chất mà mỗi cán bộ và đảng viên phải không ngừng rèn luyện, tu...

THAM GIA HỘI THAO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG - KHỐI CÁC...
THAM GIA HỘI THAO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG - KHỐI CÁC...

Thực hiện các phong trào của Công đoàn trường và khoa Lý luận chính trị

THÔNG TIN CHUYÊN MÔN

THÔNG BÁO

Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức hàng năm
Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức...

Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức hàng năm

Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở đào tạo Hà Nội
Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở...

Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở đào tạo Hà Nội

Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động năm 2015
Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động...

Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động năm 2015

Đánh giá chất lượng đảng viên
Đánh giá chất lượng đảng viên

Đánh giá chất lượng đảng viên

Thông báo quyết toán thuế năm 2015 của Phòng TC - KT
Thông báo quyết toán thuế năm 2015 của Phòng TC - KT

Thông báo quyết toán thuế năm 2015 của Phòng TC - KT

Thư viện ảnh