KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tin tức - Sự kiện

Nghiệm thu bổ sung đề tài NCKH cấp trường năm 2016
Nghiệm thu bổ sung đề tài NCKH cấp trường năm 2016

Đề tài NCKH cấp trường của Cô giáo Vũ Quỳnh Anh về \\\\\\\"Nâng cao ý thức văn hóa giao thông của cán bộ, giảng viên và sinh viên trường ĐH Công nghệ GTVT - Cơ sở Đào tạo Thái...

Giải mã những biến động thế giới bằng từ khóa “cách mạng công nghiệp 4.0”
Giải mã những biến động thế giới bằng từ khóa “cách mạng công nghiệp 4.0”

Khái niệm Industry 4.0 hay Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư lần đầu tiên được đề cập trong bản Kế hoạch hành động chiến lược công nghệ cao, được Chính phủ Đức thông qua năm 2012. ...

THÔNG TIN CHUYÊN MÔN

THÔNG BÁO

Quy chế về tổ chức thi và kiểm tra đánh gia trong kỳ thi kết thúc học phần
Quy chế về tổ chức thi và kiểm tra đánh gia trong...

Quy chế về tổ chức thi và kiểm tra đánh gia trong kỳ thi kết thúc học phần

Kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc với Khoa Lý luận chính trị
Kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc...

Kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc với Khoa Lý luận chính trị

Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức hàng năm
Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức...

Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức hàng năm

Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở đào tạo Hà Nội
Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở...

Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở đào tạo Hà Nội

Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động năm 2015
Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động...

Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động năm 2015

Thư viện ảnh