Phòng Thanh Tra Giáo Dục

Thanh tra giáo dục thường xuyên

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 2018 - 2019
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 2018 - 2019

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 2018 - 2019

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường. ...
Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác...

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường. (Phần 2)

Quyết định thanh tra việc quản lí, cấp phát, văn bằng chứng chỉ
Quyết định thanh tra việc quản lí, cấp phát, văn...

Quyết định thanh tra việc quản lí, cấp phát, văn bằng chứng chỉ

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát kì thi học kì I năm học 2016 - 2017
Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám...

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát kì thi học kì I năm học 2016 - 2017

Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm học 2016 - 2017
Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm học 2016 - 2017

Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm học 2016 - 2017

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường...
Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác...

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác thanh kiểm tra trong nội bộ Nhà trường (Phần 1)

Liên kết website