Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Sinh viên Chuyên ngành CNKT Cơ khí Máy tàu thủy tham quan thực tế Nhà máy Đóng tàu Phà Rừng

Sinh viên Chuyên ngành CNKT Cơ khí Máy tàu thủy tham quan thực tế Nhà máy Đóng tàu Phà Rừng