Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải

Tin tức - Sự kiện

Ký kết hợp tác với Đại học Illinois at Chicago USA  - Tổ chức khóa học ngắn hạn “Introduction to Data Science”
Ký kết hợp tác với Đại học Illinois at Chicago USA - Tổ chức khóa học ngắn hạn “Introduction to Data Science”
Hội diễn nghệ thuật Sinh viên với văn hóa giao thông và chào tân sinh viên K70
Hội diễn nghệ thuật Sinh viên với văn hóa giao thông và chào tân sinh viên K70
Giao lưu học tập kinh nghiệm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (TECHFEST) vùng đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc
Giao lưu học tập kinh nghiệm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (TECHFEST) vùng đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc

Hoạt động hợp tác

Tuyển sinh 2019