Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải

Tin tức - Sự kiện

Trường Đại học Công nghệ GTVT khởi động chương trình Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2020
Trường Đại học Công nghệ GTVT khởi động chương trình Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2020
Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2020-2025
Kết quả Vòng 1 - Sơ khảo cuộc thi Sinh viên UTT với Ý tưởng khởi nghiệp, năm 2020
Kết quả Vòng 1 - Sơ khảo cuộc thi Sinh viên UTT với Ý tưởng khởi nghiệp, năm 2020

SỰ KIỆN

03 - Tháng 01
Chương trình Talkshow: Tôi là ai nằm trong chuỗi chương trình Định vị bản thân - Định hướng tương lai do Khoa Công nghệ...